4.3 звезд, основано на 65 отзывах

Bela Ir Negailestingasis Šeichas

RUR 205.82

В наличии

Aštuonių knygų serija „Balforų šeimos paveldėtojos“Описание


eichas Zafikas Al Ra idas t ta, kai savait vienumoje sujaukia dykumoje pasiklydusi Bela Balfor

Nors garb liepia j i gelb ti, noringa paveld toja pasirodo esanti ne tokia ir d kinga

Septinta knyga

Ta iau kaip jis elgsis jiedviem palikus dykumos prieglobst Ar i trins i atminties jaudinan ius prisiminimus, o gal paskelbs savo pavaldiniams apie nauj karalien

Zafikas labai nor t lep n l palikti klaid ioti dykumoje bet koks gi tai b t i kis Jam tikrai pakaks galios sutramdyti mai ting j gra uol